Servant leadership, persoonlijk leiderschap, situationeel leiderschap, DISC, time-management

Indistractable

Indistractable, je aandacht en tijd goed besteden

Hoe kan het dat de knapste koppen ter wereld zich bezig houden met het zorgen dat mensen zolang mogelijk op een website of in een app blijven hangen? Was een uitspraak die ik pas las. En dit vormde samen met de vraag van een opdrachtgever tot deze training ‘Indistractable’. Een training kun je natuurlijk niet zo op een website zetten, maar dit is een poging tot een soort tussenvorm. Het is leuker om dit te doorleven dan alleen te lezen, vandaar dat ik niet alleen de informatie hieronder deel maar ook een aantal van de opdrachten die ik je van harte aanbeveel om uit te voeren.

Nir Eyal, is niet onbekend in deze wereld. Hij schreef eerst het boek Hooked, letterlijk vertaald ‘verslingerd’ om bedrijven te helpen om te zorgen dat mensen niet meer los komen van hun product. Technieken waar videogames, social media en talloze andere organisaties graag gebruik van maken. Eindeloos scrollen, suggesties op maat, etc.
Maar zelf had hij hier ook last van. Ondanks dat hij wist hoe het werkte was ook hij verslingerd aan van alles, bijvoorbeeld zijn telefoon. En dat stond in de weg van tijd voor zijn belangrijkste relaties, bijvoorbeeld die met zijn dochter. Eyal start zijn boek met een voorbeeld dat hij 1-op-1 tijd had met zijn dochter, zij een vraag beantwoordde, hem een vraag stelde en hij geen antwoord gaf omdat hij met zijn telefoon bezig was, ‘ja zo’ mompelde hij en het volgende wat hij wist was dat hij alleen aan tafel zat, zijn dochter had in stilte de aftocht geblazen.

Dat leidde tot zijn boek Indistractable. Een relevant boek denk ik in deze tijd.

Wat heeft het boek indistractable te maken met deze tijd?

In deze tijd zijn mensen meer impulsief, met aankopen, met het nemen van allerlei beslissingen. Dat kun je ook prima verklaren. Sommigen missen de remming van het afstemmen met vrienden en familie dichtbij. Mensen hebben het gevoel van een afgenomen vrijheid en lijken dan eerder de vrijheid die ze wel hebben, graag te willen gebruiken, met impulsieve beslissingen als gevolg. Bijvoorbeeld, door hun haar te knippen, een relatie te beëindigen of een impulsieve aankoop te doen.

Een manier van denken waarop mensen dat verantwoorden is: ik gebruik mijn geld liever nu en leef in het moment dan me zorgen maken over mijn financiën in de toekomst. Omdat door de crisis de toekomst onzeker lijkt, voeren we dat als reden aan. Sterker nog, de belangrijkste manier om impulsiviteit tegen te gaan is nadenken over de gevolgen die onze beslissing van nu heeft in toekomst en dat is op dit moment zo onzeker dat dit lastiger is.

Ons overlevingsmechanisme versterkt dit principe. Zodra we in situaties komen die we niet zelf in de hand hebben, gebeurt er daar iets en denken we, wat kan ik nog wel doen? Oké, een vergadering organiseren, dit aanschaffen, deze actie met collega’s bedenken, etc. Maar voor we het weten creëren we werk voor elkaar waarmee we elkaar bezig houden terwijl dit niet de essentie is van wat we moeten doen. Of met andere woorden, we raken los van de kern van ons werk, de reden dat we het werk doen dat we doen, ‘de bedoeling’

Indistractable – Nir Eyal

Nir Eyal - Indistractable

Meer informatie over het boek Indistractable op de site van managementboek

In het boek schrijf Nir Eyal dat hij als eerste alle technologie uit zijn leven begon aan te pakken, maar toen hij een klaptelefoon had en een tekstverwerker zonder internet ontdekte hij dat hij alsnog afgeleid werd, dat liet hem op onderzoek uitgaan en leidde tot het boek ‘Indistractable’.

Afleiding of distraction weerhoud je ervan je doelen te bereiken

De titel ‘Indistractable’ komt van het woord ‘afleiding’. Afleiding weerhoud je ervan je doelen te bereiken. Zonder een doel kun je dus ook niet afgeleid worden. Maar met een doel, heb je de mogelijkheid afgeleid te worden of juist aangetrokken te worden iets dat Eyal distractie of juist tractie noemt. Elke actie die je dichter bij je doel brengt is tractie. Elk actie die niet bijdraagt aan je doel is ’distractie’. Of als je deze woordspeling wil vertalen Indistractable Distraction en Traction

Onlosmakelijk verbonden aan actie zijn triggers, externe triggers en interne triggers. Interne triggers zijn dingen die in je hoofd gebeuren die je afleiden, een gedachte, een neiging, alles dat je wil triggeren om iets anders te gaan doen. Externe triggers, is afleiding van buitenaf, bijvoorbeeld iemand aan de deur, een collega, je telefoon die een melding geeft of een mailtje.

Om echt te begrijpen hoe we indistractable worden moeten we een kort uitstapje maken naar motivatie en begrijpen hoe we worden afgeleid.

Hoe word je afgeleid?

Hoe word je afgeleid? Wat zit daarachter? Ik ben als eerste geneigd te zeggen, iets gemakkelijks een verlangen naar ontspanning. Maar eigenlijk is afleiding een ontsnapping aan het onbehagen zegt Eyal.

Alle motivatie is een verlangen om te ontsnappen aan onbehagen.

Alles wat een einde maakt aan onbehagen is potentieel verslavend maar dat maakt het nog niet onweerstaanbaar. Dit heeft te maken met de drijfveren achter je gedrag, je kunt actie ondernemen om hiermee om te gaan.

Tijdmanagement is pijnmanagement

Als afleiding tijd kost is time-management pijn-management. Afleiding kost tijd en wordt net als elke andere menselijke gedraging gemotiveerd door het verlangen aan onbehagen te ontsnappen.

Onbehagen ontstaat vanzelf, dat komt doordat we zodra we bereiken waar we naar verlangen we dat zien als het volgende niveau waar vanuit we leven en van daar ook weer een volgende stap zien die we ook willen bereiken.

Als we afleiding willen beheersen moeten we omgaan met onbehagen. Er zijn twee triggers voor afleiding, interne en externe triggers.

Interne Triggers

We hebben geen controle over de gevoelens en gedachten die bij ons opkomen, maar wel wat we ermee doen. Om hiermee aan de slag te zijn kun je een aantal stappen nemen, die Nir Eyal je ook aanraadt in zijn boek indistractable.

Opdracht Interne Triggers

Stap 1: Ga op zoek naar het onbehagen dat voorafgaat aan de afleiding en richt je daarbij op de interne  trigger.

Oefening bij Stap 1: Kijk terug naar de afleiding die je eerder opschreef en bedenk welke triggers waren hier?

[]Bang
[]Bezorgd
[]Overweldigd
[]Alleen
[]Jaloers
[]Gefrustreerd
[]Boos
[]Hongerig
[]Beschaamd
[]Moe
[]Verveeld
[]Nerveus
[]Verdrietig
[]Schuldig
[]Verward
[]Opgewonden
[]Onzeker
[]Ongerust
[]Onder druk
[]Lichtgeraakt

Stap 2: Schrijf op wat de trigger is,
Stap 3: Onderzoek je gewaarwordingen, sta even stil bij hoe je je voelt, wat gebeurt er met je op dat moment?

Oefening bij Stap 2 en 3: Welke observaties kun je maken over jezelf wanneer je de interne triggers voelt die je hierboven aangevinkt hebt?

Als ik me …. voel, dan …

Bijvoorbeeld: ‘als ik me overweldigd voel dan check ik eerst mijn e-mail’.

Stap 4: Pas op voor overgangsmomenten

Bij de laatste stap is het goed om scherp te zijn op overgangsmomenten. Momenten waarop je wisselt van taak bieden namelijk uitstekende gelegenheid voor afleiding. Beschrijf een paar moment in je dag waarbij je de ene taak voor de andere inwisselt en je afgeleid raakt.

Bijvoorbeeld: ‘als ik klaar ben met het afruimen van de tafel heb ik meestal mijn telefoon in mijn handen’.

Externe triggers

Wie wil niet dat er spullen gestolen worden? Of wie heeft thuis een slot op de deur? Wie zet zijn fiets buiten de deur op slot? Spaar je? Wie wil het liefst zo weinig mogelijk schulden hebben? Of probeert er niet meer uit te geven dan er in komt? Wie van jullie wil dat er geen tijd gestolen wordt? En wie heeft er maatregelen genomen om te voorkomen dat je tijd besteed aan zaken die niet passen bij je waarden en prioriteiten? Wie budgetteert zijn tijd?

Als het gaat om ons geld of onze bezittingen zijn we vaak heel precies. Maar onze tijd geven we vaak zomaar uit. Zodra je een verplichting aangaat in tijd ga je een schuld aan, dat is niet erg, maar vaak doen we dat gemakkelijker dan we achteraf zouden willen.

Opdracht Externe Triggers: zet je waarden om in tijd

Je kunt iets alleen afleiding noemen als je weet waar het je van afleidt. Plannen is dus de enige manier om onderscheid te maken tussen tractie en afleiding (distractie). Weerspiegelt je agenda je waarden? Om degene te zijn die je wilt zijn moet je tijd vrijmaken om je waarden na te leven. Gebruik time-boxing om je dag te plannen. De drie levensgebieden jij, je relaties en je werk bieden een kader om te bepalen hoe jij je tijd besteedt. Reflecteer en verfijn, herzie je planning regelmatig maar als hij eenmaal vastligt moet je jezelf eraan houden.

Drie levensgebieden

Het is belangrijk om deze oefening niet alleen voor je werk te doen omdat je dan eenvoudig het gevoel kunt krijgen dat je daar allerlei zaken gaat veranderen, die vervolgens ten koste gaan van de waarden die je hebt voor hoe je om wilt gaan met anderen, of wellicht loop je juist voorbij aan jezelf. Daarom is het goed om alle drie de levensgebieden in de volgende opdrachten aan bod te laten komen.

Een passend nummer over hoe we onze tijd besteden, schreef mijn broer die muzikant is en onder de artiestennaam Pieter David door het leven gaat.

Opdracht 1: Omschrijf hoe je nu leeft.

Hoeveel tijd gebruik je voor jezelf? En hoeveel voor relaties? Hoeveel voor je werk?

Opdracht 2: Omschrijf hoe je zou willen leven.

Welke waarden horen daarbij? Doe de waardentest, deze kun je vinden achter deze link, waarmee je de waardenoefening in een word-document vindt.

Opdracht 2a: Hoeveel tijd wil je zelf gebruiken?

Schrijf de activiteiten op die je wilt doen voor jezelf elke week. Noem de dingen die je waarden dienen en denk daarbij aan je geest, bijvoorbeeld je persoonlijke ontwikkeling, ziel, bijvoorbeel zingeving en lichaam, bijvoorbeeld sport, maar ook slaap valt in deze categorie.

Maak een overzicht:

Opdracht 2b: Hoeveel tijd wil je besteden aan relaties?

Maak een overzicht:

Schrijf de activiteiten op die je wilt doen voor de belangrijke mensen in je leven elke week. Schrijf alle dingen op die passen bij je waarden bv. waarden als verbinding, nabijheid, gelijkheid en vriendschap.

Als je klaar bent, bekijk je lijst en zorg ervoor dat je ook je huishoudelijke verantwoordelijkheden zoals zaken netjes maken, eten koken, boodschappen doen, financiën bijhouden kunt doen als onderdeel van je commitment aan de mensen die belangrijk voor je zijn.

Opdracht 2c: Hoe wil je de tijd voor je werk besteden?

Maak een overzicht:

Schrijf alle activiteiten op die je elke week wilt doen voor het ‘werk-domein’ in je leven. Benoem alle dingen die je waarden volgen zoals, het zijn van een team-speler,  innovatief, doorzetter, expert op mijn vakgebied, etc.

Als je klaar bent, bekijk je lijst en zorg ervoor dat je ook reactief werk, bv. Berichten beantwoorden, vergadering bijwonen, telefoontjes beantwoorden hebt, naast gefocust werk, bv. een lange termijn project of het voorbereiden van een presentatie.

Opdracht 3: Maak een ideale weekplanning

Wellicht kun je een deel zo invullen, wellicht is een deel lastig, maar ga hiermee aan de slag.

Achter deze link vind je de planning in een excelbestand ook vind je daar de bovenstaande drie overzichten en een afleidingstracker die je helpt om momenten dat je afgeleid wordt bij te houden.

Als je klaar bent, doe het volgende:

 1. Zet deze planning in je agenda
 2. Stem deze planning af met nabije collega’s, je leidinggevende, etc.
 3. Plan in je werkroutine ook 15 minuten in om te reflecteren op deze planning.

Opdracht 4: Reflecteer op je planning

Vraag 1 Reflectie

Kijk terug op de afgelopen week en beantwoord de vraag; ‘Wanneer hield ik me aan mijn planning en wanneer liet ik me afleiden?’

Gebruik hiervoor de afleidings-tracker die je ook in het exceldocumect achter de link vindt. Bedenk daarbij welke strategie je gebruikt als het weer gebeurt. Was het een interne trigger, een externe of een planningsprobleem?

Vraag 2 Verfijning

Kan ik veranderingen aanbrengen in mijn planning die me tijd geven die ik nodig heb om mijn waarden beter na te leven? Juist door een goede planning weet je wat je leidde en wat je afleidde.

Zelf leren om indistractable te zijn: minder afleiding en meer focus?

 • Laat hieronder een berichtje achter met een, vraag, tip of aanvulling (want delen van kennis is één van de beste manieren om zelf te leren).
waardering

Waardering (door)geven

Waardering geven

Waardering (door) geven is één van de acht eigenschappen van Dienend Leiderschap. De andere zeven vind je in mijn artikel over dienend leiderschap.

Waardering kun je zien als ‘in staat zijn om blij te zijn voor anderen en hun complimenten en waardering (door) te geven.’ Een stapje achteruit doen, iemand de spiegel voor houden, ‘kijk hoe jij dit project deed en wat je bereikt hebt’. Deze eigenschap moet vaak aangeleerd worden bij nieuwe leidinggevenden. De meeste mensen zijn op het moment dat ze leidinggevende worden namelijk gewend om zelf waardering te krijgen in plaats van deze door te geven. Hetzelfde geldt voor luisteren, als het goed is luistert je leidinggevende naar je, maar op het moment dat je zelf leidinggevende wordt zal je zelf ook moeten luisteren en dat is een kunst die maar weinig mensen echt beheersen (Trompenaars & Voerman, 2008).

 

Kijk je door het raam naar de ander, of in de spiegeling naar jezelf?

Jim Collins gebruikt in zijn boek Good to Great (2001) een spiegelend raam als metafoor voor het omgaan met waardering. Als het goed gaat kijk je door het raam naar je medewerkers en geef je hen de waardering. Als het slecht gaat kijk je in de spiegeling van het raam naar de verantwoordelijkheid van jezelf. De werking van het raam kan natuurlijk ook precies de andere kant op. Dat is een keuze, helaas wordt vaak bewust of onbewust gekozen om het raam andersom te gebruiken.

waardering

 

Het één-minuut compliment

In het boek de One Minute Manager wordt een omschrijving voor het geven van een compliment gegeven (Blanchard & Johnson, 2001).

 

Het één-minuut compliment werkt goed indien u:

 1. De mensen recht in hun gezicht vertelt dat u hen zult laten weten hoe zij werken.
 2. Mensen direct een compliment geeft.
 3. De mensen vertelt wat zij goed deden – in detail.
 4. Mensen vertelt hoe goed het u doet dat zij het goed deden, hoe goed dat voor de organisatie is en voor de anderen die hier werken.
 5. De tijd neemt voor een ogenblikje stilte om hen te laten voelen hoe goed het u wel doet.
 6. Ze aanmoedigt zo voort te gaan.
 7. Hen de hand schudt of aanraakt op een wijze die het duidelijk maakt dat u hun succes in de organisatie ondersteunt. Ze bevestigt dat u met sympathie aan hen en hun prestatie denkt.

 

Hoewel het wellicht een beetje gemaakt voelt zo’n stappenplan door te nemen. Heeft deze manier van effect, mits het echt is. En dat mag, want degene die een compliment krijgt, heeft iets goed gedaan. Vaak wordt kritiek wel uitgebreid gegeven maar een compliment niet. Dat terwijl het gericht geven van een één-minuut compliment veel meer energie geeft dan kritiek. Het op de juiste manier geven van complimenten draagt bij aan het empoweren van mensen, ze weten dat ze het goed doen.

 

Zelf meer waardering geven

 1. Je medewerkers met enige regelmaat een spiegel voorhouden en ze vertellen wat de waarde is van het werk dat ze doen
 2. Complimenten structureel en zo snel mogelijk doorgeven aan de medewerkers waar ze thuis horen
 3. Het geven van een ‘een minuut compliment’ aanleren en toepassen
 4. Zorgen dat medewerkers weten wanneer en hoe ze iets goed kunnen doen

 

Bronnen Waardering geven

Collins, J., Good to Great, oorspronkelijk 2001, vertaling, Amsterdam, 2004, Business Contact, p. 42 – 45, 49, 116-118

Blanchard, K. & Johnson, S., De One Minute Manager, Amsterdam/Antwerpen, 2001, Bussiness Contact, p. 34

Trompenaars, F. & Voerman, E., Grenzeloos leiderschap, Amsterdam, 2008, Business Contact, p. 43

Empowerment

Empowerment: mensen in hun kracht zetten

Empowerment: mensen in hun kracht zetten

Empowerment is één van de artikelen in de reeks van de acht eigenschappen van dienend leiderschap.

Pas op, jeukwoord: Ga lekker zelf in je kracht staan…

Hoewel empowerment al jaren wordt gebruikt is de Nederlandse term daarvan volgens Japke-d. Bouma een jeukwoord van de hoogste plank. Tijd voor andere taal, want uiteindelijk gaat het natuurlijk niet om de taal, maar om de betekenis. Japke-d. Bouma schreef overigens ook een boek met de titel: ‘Ga lekker zélf in je kracht staan’ (2017). Wat wellicht een mooi cadeau is voor mensen die teveel managementtaal gebruiken. Tijd voor een uitleg over empowerment.

Betekenis Empowerment

Letterlijk vertaalt betekent empowerment: ‘in kracht zetten’. Mensen tot iets in staat stellen. Goethé een Duits wetenschapper, schrijver, filosoof en staatsman die leefde van 1749 tot 1832 zei: mensen de middelen geven om zichzelf te ontwikkelen. Mensink (2005) schreef over empowerment: “Het concept zelfsturing heeft dezelfde betekenis, met de kanttekening dat bij Empowermentempowerment het accent wat sterker ligt bij het overdragen van bevoegdheden naar de betreffende medewerkers. Empowerment dient te leiden tot het gevoel van ‘eigenaar’ zijn.” Juist als mensen denken dat ze het niet kunnen. Als mensen op de verkeerde plaats zitten, deze de juiste plaats geven of een andere baan laten zoeken.

Situationeel Leiderschap: De ontwikkeling vooropzetten

Luisteren naar de ontwikkelingsbehoefte en dat faciliteren zodat talenten optimaal benut worden, zorgen voor energie en enthousiasme (Jennings & Stahl-Wert, 2003/2004). Dit kan bijvoorbeeld in zelfsturende teams waarbij “verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het management daadwerkelijk worden gedelegeerd naar de teams die hiermee zelfstandiger worden.” (Kluytmans, 2008) Als leidinggevende is het raadzaam om de situatie van de medewerker te beoordelen en daarop aan te passen. Je neemt obstakels voor de medewerker weg (Jennings & Stahl-Wert, 2003/2004) . Daarnaast vraagt het situationeel leiderschap en inschatten, heeft deze medewerker sturing, ondersteuning of juist bevestiging nodig? (Blanchard & Zigarmi, 2000) Als leidinggevende heb je daarin een grote rol.

De juiste mensen aan boord

De eerste stap waarmee leiders beginnen (Collins, 2001) is de juiste mensen op de juiste trein krijgen.

“De leidinggevenden die de verandering van goed naar geweldig initieerden keken niet naar het eindstation van de trein en hielpen daarna pas de juiste mensen instappen. Nee, eerst lieten ze de juiste mensen instappen (en de verkeerde uit) en daarna bepaalden ze pas het eindstation.”

Niet iedereen zal je begrijpen als je hiermee bezig bent. Zo is investeren in mensen die niet goed functioneren niet normaal. Hiermee doorgaan totdat de persoon op de juiste plek zit of tot hij (begeleidt) ergens anders goed kan functioneren, kan frustrerend werken voor collega’s of medewerkers die niet weten waar je mee bezig bent. Nog beter, is het om deze situaties te voorkomen, door een goede begeleiding tijdens de inwerkperiode.

Insiders en outsiders

Organisaties bestaan grofweg uit ‘insiders’ en ‘outsiders’ (Donders, 2002). Insiders zijn mensen die zichzelf binnen de organisatie zien, zij maken er deel vanuit. Outsiders zien zichzelf buiten de organisatie, zij werken wel voor een organisatie, maar daar houdt het ook mee op. Hoe meer ‘insiders’ in de organisatie hoe meer betrokken mensen je hebt, mensen die het bedrijf zien als ‘wij’. Vaak zijn deze mensen het meest gedreven en ook het meest druk met lopende zaken. In een organisatie waar veel ‘outsiders’ werken, zullen de ‘insiders’ die assertiever zijn, meer taken oppakken en het daardoor zo druk hebben dat het inwerken van nieuwe mensen door ‘outsiders’ gedaan zal worden. ‘Dat is wel een taakje voor hem.’ Maar, met het inwerken, wordt een nieuwe medewerker die neutraal binnenkomt wel óf een outsider, óf een insider. Grote kans dat als hij een ‘outsider’ als voorbeeld krijgt, hij er zelf ook één wordt (Donders, 2002).

Praktische tips om zelf te werken aan empowerment

 1. Mensen de mogelijkheid geven zich te ontwikkelen, ze tot iets in staat stellen
 2. Zorgen voor de juiste mensen op de juiste plekken
 3. Situtationeel Leiderschap gebruiken om medewerkers op de juiste manier sturen en/of ondersteunen
 4. Nieuwe medewerkers laten inwerken door ‘insiders’
 5. Kijken naar de andere eigenschappen van Dienend Leiderschap zoals verantwoordelijkheid geven en waardering, want deze vullen empowerment heel goed aan.

Bronnen Empowerment

Blanchard, K., Zigarmi, P. & Zigarmi, D., Situationeel Leiderschap® II en de One Minute Manager™, Amsterdam/Antwerpen, 2000, Business Contact, p. 76 – 78

Bouma, Japke -d., ‘Ga lekker zélf in je kracht staan’, Amsterdam, 2017, Thomas Rap

Donders, P. Ch., De leider als coach, Hoornaar, 2002, Gideon, p. 26-39

Jennings, K. & Stahl-Wert, J., The Serving Leader, San Francisco 2003/2004, Berrett-Koehler Publishers, Inc., p. 100-106

Kluytmans, F., Leerboek Personeelsmanagement, Groningen/Houten, 2005, Wolters Noordhoff, p. 507 – 508

Mensink, J.C.M., Zelfmanagement in lerende organisaties, Alphen aan de Rijn, 2005, Kluwer, p. 56

Verantwoordelijkheid geven

Verantwoordelijkheid nemen, geven en doelen stellen

Verantwoordelijkheid nemen, geven en doelen stellen

Dit artikel gaat verder in op verantwoordelijkheid nemen, geven en doelen stellen één van de 8 eigenschappen die Inge Nuijten onderscheid als eigenschappen van Dienend Leiderschap. Lees hier verder over dienend leiderschap.

Verantwoordelijkheid nemen en geven is spannend. Als je leert fietsen begin je te fietsen met zijwieltjes. Een eenvoudige steunstructuur die de kans op vallen aanzienlijk verkleint. Je kunt natuurlijk nog wel ergens tegen aanrijden of een hele rare beweging maken. Maar je hoeft niet bezig te zijn met evenwicht, je balans houden of vaart houden. Alleen sturen en trappen. Lekker eenvoudig. Maar ook niet zo spannend, er is minder mogelijk en minder beweegruimte. Het leren fietsen begint hiermee en ook binnen organisatie komen we heel wat zijwieltjes tegen. Steunstructuren die de mogelijkheden en beweegruimte flink beperken maar het wel lekker eenvoudig houden.

Meer verantwoordelijkheid geven

De zijwieltjes weghalen is spannend. Juist meer verantwoordelijkheid geven zorgt eerst voor angst. Wellicht ook voor een paar blauwe plekken of schrammen als je ten val komt. Sommige kinderen willen dan ook direct de zijwieltjes weer terug. Dan kan ik tenminste niet meer vallen. Ook medewerkers vragen vaak steunstructuren. Ze willen graag regels en kaders, duidelijkheid, lekker eenvoudig. Alleen lekker werken, niet teveel nadenken. Maar ook niet zo spannend, minder beweegruimte. Het is namelijk spannend en juist het leren omgaan met die spanning en leren werken met iets minder steun kan soms heel erg helpen. Dat levert meer beweegruimte op en vraagt medewerkers: wil je daarvoor verantwoordelijkheid nemen? Want je kunt vallen en dan zit je wel met de blauwe plek.

Accountabillity

Dat is waar Accountabillity of verantwoordelijkheid nemen en geven over gaat. Accountability, letterlijk vertaalt ‘rekenschap afleggen over resultaten’ betekent verantwoordelijkheid nemen, geven én heldere doelen stellen. Kaders en doelen stellen, zodat je echt richting geeft.

Doelen stellen

Zorg voor een doel dat zo groot is dat als je dit wilt halen je het beste in Verantwoordelijkheid nemenmensen nodig hebt en dat in hen motiveert (Jennings & Stahl-Wert, 2003). Om als leidinggevende richting te kunnen geven moet je zelf helder hebben wat de doelen van de organisatie zijn. Begin met het einde voor ogen (Covey, 2008). Als de doelen duidelijk zijn kun je de doelen die je zelf hebt samen met je leidinggevende of medewerker opstellen. Probeer dit kort te houden, het liefst binnen 250 woorden per doel (Blanchard & Johnson, 2001). Als je hier moeite mee hebt is het goed jezelf af te vragen hoeveel vertrouwen je hebt in de kwaliteiten van je collega’s en/of medewerkers.

Verantwoordelijkheid nemen betekent prioriteiten stellen

Eisenhower MatrixJe doelen te bereiken vraagt voortdurend prioriteiten stellen en onderscheid maken tussen wat belangrijk is en wat urgent. Dwight D. Eisenhower, voormalig president van Amerika en de generaal van de geallieerden tijdens de Tweede Wereld Oorlog maakte dit onderscheid als eerste, wat leidde tot de inmiddels bekende Eisenhower Matrix.

Zelf verantwoording organiseren

Omdat leiders niet zo snel aan iemand hun verantwoording af hoeven te leggen organiseren veel leiders hun eigen rekenschap of verantwoording. Een bekend voorbeeld hiervan is de Inklings in Groot Brittanië, een groep met onder andere schrijvers waaronder C.S. Lewis en J.R.R. Tolkien. Deze spraken één of meerdere keren per week af op vaste tijdstippen in hetzelfde café. Dan spraken ze met elkaar en bespraken dan (de beginselen van) elkaars scripten nadat ze deze aan elkaar voorgelezen hadden, daarnaast hadden ze ook samen plezier (Humphrey, 1979). Leden van deze groep hebben nog steeds invloed in de huidige samenleving.

In de Harvard Business Review stond een artikel over een groot onderzoek naar succesvolle leiders. Daaruit blijkt dat succesvolle leiders altijd een ‘supportteam’ hebben; een groep waarin ze met elkaar werken om open, eerlijk en kwetsbaar te zijn. Een groep die hen helpt om hun waarden en principes te verhelderen en waarvan ze waar nodig eerlijke feedback krijgen (George et al., 2007). Deloitte hield onlangs een onderzoek naar duurzaam succes, daarin werd gezegd dat het huidige stelsel met de financiële instellingen gereviseerd moet worden. We moeten terug naar de tijd waarin deze nog verantwoordelijkheid aan elkaar aflegden. Zo kunnen we weer integer worden (Dassen et al., 2009).

Medewerkers de vraag stellen

Om meer medewerkers in hun kracht te zetten kan het goed zijn een Leidende Coalitie (Kotter, 1997/2008) of een denktank (Collins, 2001). “Deze denktank bestaat uit de juiste mensen die deelnemen aan dialoog en debat (…). Elke keer weer discussiëren ze over vitale zaken en beslissingen die het bedrijf moet nemen. Howard Behar, de oud-directeur van Starbucks schreef in zijn boek een hoofdstuk over hoe hij omging met accountability “the person who sweeps the floor should choose the broom” (Behar, 2007). Hij geeft hiermee aan dat het overlaten van verantwoordelijkheden aan medewerkers zonder uitzondering kan. De persoon die de vloer veegt die krijgt niet alleen de verantwoordelijkheid om zijn eigen bezem te kiezen, hij krijgt de verantwoordelijkheid over zijn resultaat en over de manier waarop hij dat behaalt.

Medewerkers meer verantwoordelijkheid geven

Vijf tips om medewerkers meer verantwoordelijkheid te geven.

 1. Weten wat goed gedrag is, heldere doelen stellen en opschrijven (maximaal 250 woorden) en controleren of dit overeenkomt met je gedragspatroon
 2. Rekenschap aan elkaar afleggen over resultaten, verantwoordelijkheid en integriteit
 3. Een supportteam voor de directie creëren zodat ook zij de mogelijkheid hebben om rekenschap en verantwoording af te leggen
 4. Verantwoordelijkheid geven aan medewerkers voor het te behalen doel, ook om dat op hun eigen wijze te behalen
 5. Een denktank of leidende coalitie organiseren die meedenkt met beslissingen

Meer lezen over verantwoordelijkheid nemen en geven

 • Wouter Hart schreef het boek ‘Anders Vasthouden’ waarin hij geeft 9 sleutels over het geven van verantwoordelijkheid op zo’n manier dat je de Verantwoordelijkheid niet helemaal loslaat, maar wel de Verantwoordelijkheid medewerker neerlegt.

Bronnen Verantwoordelijkheid nemen

Behar, H., It’s not about the coffee, New York, 2007, Penguin Group p. 49 – 64

Blanchard, K. & Johnson, S., De One Minute Manager, Amsterdam/Antwerpen, 2001, Bussiness Contact, p. 34

Collins, J., Good to Great, oorspronkelijk 2001, vertaling, Amsterdam, 2004, Business Contact, p. 42 – 45, 49, 116-118

Covey, S. R., De zeven eigenschappen van effectief leiderschap, oorspronkelijk New York, 1989, vertaling Amsterdam/Antwerpen, 2008, Business Contact, p. 213 – 236

Dassen, R., Buné, J. & Dalhuisen, J., Integrity as the basis of sustainable business success, Rotterdam, 2009, Deloitte

George, B., Sims, P., McLean, A.N. & Mayer, D., Discovering Your Authentic Leadership, Harvard Business Review, februari 2007, p. 129 – 138

Humphrey, C., The Inklings: C.S. Lewis, J.R.R. Tolkien, Charles Williams and Their Friends, Massachusetts, 1979, Houghton Mifflin

Jennings, K. & Stahl-Wert, J., The Serving Leader, San Francisco 2003/2004, Berrett-Koehler Publishers, Inc., p. 100-106

Kotter, J. P., Leiderschap bij Verandering, Den Haag, 2007, Sdu Uitgevers, p. 67-85

Rentmeesterschap

Rentmeesterschap: ga verantwoord om met je omgeving

Rentmeesterschap: verantwoord omgaan met je omgeving

Dit artikel gaat verder in op rentmeesterschap één van de 8 eigenschappen die Inge Nuijten onderscheid als eigenschappen van Dienend Leiderschap. Lees hier verder over dienend leiderschap.

Mijn oma is nu ruim 90 en nog heel helder. Een sterke vrouw, dochter van een ondernemer een handelaar. Financieel hadden ze het thuis niet altijd even breed, maar ze gedroeg zich altijd als een welgestelde vrouw. Ze zorgde goed voor haar kinderen, haar spullen en haar huis. Ze liep en loopt er nog altijd goed bij en zorgde voor de mensen in haar omgeving. Er komt een moment dat we afscheid van haar moeten nemen en dan krijgen een heel aantal dingen waar ze voor zorgde een nieuwe plek of een nieuwe eigenaar.

Rentmeesterschap

Is een huis wel echt van ons?

We zeggen vaak dat spullen van ons zijn, dat een huis van ons is en dan maken wel het ook echt ons eigen plekje. Maar als je even uitzoomt en het bekijkt over de loop der jaren, dan snappen we allemaal dat we eigenlijk rentmeesters zijn. We zorgen tijdelijk voor zaken, natuur en onze omgeving, want op de lange termijn kunnen we het toch niet blijven bezitten. Een gedachte die ook terugkomt in de christelijke roots van onze samenleving waarin God alles bezit en hij ons de opdracht geeft om daarvoor te zorgen. En of je nu in God gelooft of niet, onze zorg blijft tijdelijk. Daar komt het begrip rentmeesterschap vandaan.

Rentmeesterschap tonen als leider

Rentmeesterschap, de verantwoordelijkheid voor je omgeving nemen betekent als leider het voorbeeld geven voor je medewerkers. Daardoor kunnen leiders anderen stimuleren om verantwoordelijkheid te nemen en zoiets voor het gemeenschappelijk belang doen. Deze eigenschap ligt dichtbij sociale verantwoordelijkheid, loyaliteit en teamwerk (Nuijten, 2009). Visie heeft hier veel mee te maken.

Laat medewerkers zien waar ze mee bezig zijn

Hebben medewerkers een idee waarmee ze bezig zijn? “Als mensen eenmaal hun werk goed inschatten, komen de grote veranderingen. Een stuk metaal in de juiste vorm slaan is één ding; een onderdeel voor de rem op een kinderfiets maken is iets heel anders.” (Bowles & Blanchard, 2006).Of een verhaal dat we allemaal wellicht kennen:

Een reiziger vroeg drie steenhouwers waar ze mee bezig waren. De eerste zei: ‘dat zie je toch, ik houw stenen’. De tweede zei: ‘ik verdien geld zodat ik voor mijn gezin kan zorgen’ en de derde zei: ik bouw een kathedraal.

De kans op excellentie vergroten

Het maakt nogal uit of je weet waar je mee bezig bent. In het eerste opzicht niet, de steenhouwers houwen allemaal stenen en je kunt ze allemaal uitleggen hoe die eruit moeten zien. Maar waar je aan bijdraagt verschilt nog al. Rentmeesterschap is je daarvoor verantwoordelijk voelen. Bijdragen aan het gemeenschappelijk belang. Daarmee bezig kunnen zijn is nu eenmaal eenvoudiger als je weet waarom je doet wat je doet. Wellicht krijg je daardoor juist dat stukje excellentie. Misschien bedenk je daardoor een manier om de rem van die kinderfiets nog een stukje veiliger te maken en precies dat was niet gelukt, als je alleen maar een stuk staal in de juiste vorm slaat.

Rentmeesterschap vanuit je missie

Sociale verantwoordelijkheid wordt vaak op twee manieren vertaald. De eerste vertaling hangt samen met de eigenschap authenticiteit: nadenken wie of wat je wilt zijn en wat je wilt bereiken. ‘Ben je in staat om een visie eventueel met slogan te presenteren waar je medewerkers trots op kunnen zijn?’ ‘Wat doet het bedrijf waar de samenleving wat aan heeft?’ Tex Gunning was van 2008 tot 2013 bij Axo Nobel verantwoordelijk voor de verfdivisie. Hij gebruikte daar de slogan ‘adding color to people’s lifes’. Alle acties die de Verfdivisie deed voor de maatschappij waren daarop gericht. Zo schilderen ze weeshuizen en geven ze kleur aan verschillende steden. Juist daardoor ging de slogan leven, want door te ontdekken dat ze met die kleur echt iets konden veranderen gingen ze de kracht van hun product zien.

Maatschappelijke Verantwoordelijkheid

De tweede kant is een kant waar meer aandacht voor is met verschillende termen als:

 • People, Planet, Profit
 • Corporate Social Responsibillity
 • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Helaas wordt deze kant van de eigenschap met deze mooie vaak misbruikt en daardoor gezien als een commerciële truc. Een groene verf om je huidige activiteiten groen te laten lijken of een minimale actie om ook wat aan het milieu te doen en dit zo te verwoorden dat je opeens groen lijkt. ISO-normen waarop bedrijven worden beoordeeld spelen hierin mee. Het is mooi dat deze normen er zijn, maar vaak worden deze gebruikt als trofeeën; ‘kijk eens hoe groen we zijn?’ Bedrijven doen helaas vaak het minimum om de norm te halen, behalen de norm en krijgen en geven de klant het idee dat ze groen zijn. Maar dit zou anders moeten, van binnenuit! Verantwoordelijkheid nemen voor je omgeving en daarop aanspreekbaar durven zijn. Als je dat rentmeesterschap echt gaat voelen, dan ga je automatisch verder dan het minimum. Dan ga je kijken waar je echt dat verschil kunt maken.

5 methoden om Rentmeesterschap zichtbaar te maken

Als je weet wat je doet kan het mooi zijn om dit zichtbaar te maken naar klanten en partners. Natuurlijk is zichtbaarheid geen doel op zich. Maar het kan helpen in het goede voorbeeld geven. Maar ik zou hiermee pas beginnen als je weet wat je doet en hoe dit waarde oplevert. Dit kan op verschillende manieren, ik noem er vijf:

 1. Een veelgebruikte methode is door een keur- of beeldmerk; voor een bedrijf, een product of een dienst.
 2. Samen met andere organisatie: Dat kan door een prestatievergelijking met concurrenten en andere MVO bedrijven. Maar het kan ook juist door samen te laten zien hoe jullie als organisaties de sector veranderen door zaken anders aan te pakken.
 3. Een zelfverklaring waarin je uitlegt waarom je aan de (niet certificeerbare) ISO 26000 norm voldoet of hoe je maatschappelijk verantwoord onderneemt.
 4. Een duurzaamheidsverslag; waarin je samenvat wat jouw bijdrage aan de omgeving is. Als je het ‘wij van wc-eend’ gehalte wilt verlagen kan dit eventueel met een externe check daarop.
 5. Het zoeken van publiciteit: door middel van het schrijven van artikelen over hoe jullie bezig zijn of het maken van reclame. Voor meer informatie hierover kun je kijken op de website van MVO Nederland.

Zelf werken aan Rentmeesterschap?

 1. Geef zelf het goede voorbeeld door verantwoordelijkheid te nemen voor je omgeving
 2. Zorgen voor een duidelijke visie waarop je medewerkers trots kunnen zijn
 3. Zorgen dat medewerkerkers weten wat ze voor de maatschappij betekenen
 4. Weten wat je voor de maatschappij wilt doen, wat dit oplevert en wat dat je mag kosten

Bronnen Rentmeesterschap

Nuijten, I., Servant Leadership: Paradox or Diamond in the Rough?, Rotterdam, 2009, ERIM

Bowles, S. en Blanchard, K., Gung Ho!, Amsterdam/Antwerpen, 2006, Business Contact, p. 34 – 35

Dienend Leiderschap

Dienend Leiderschap: Leidinggeven zoals Nelson Mandela

Hoe ik in aanraking kwam met Dienend Leiderschap

Mijn kleinschalige studie bedrijfskunde kende van die mooie hoorcolleges, meer dan 100 mensen in de zaal en een docent die heel hard zijn best deed om de aandacht vast te houden. Een grote uitdaging, in speciaal voor het groeiend aantal laptop-gebruikers in de zaal, waaronder ik. Hier en daar werd er bijna gevochten om het beperkt aantal stopcontacten. Iets waar ik liever niet aan meedeed en daarom bij de afdeling journalistiek een haspel huurde en die meenam naar college. Eerst keken studenten wat raar, maar alle laptop-gebruikers waren blij met de extra stopcontacten.

Top-down leiderschap tegenover Dienend Leiderschap

Temidden van die tijd in de zaal kregen we collega’s over leiderschap, over de Ford-adviseur Taylor die met sterk top-down leiderschap een enorme effectiviteits-slag wist te maken voor de Ford-fabriek. Overigens zou het heel goed kunnen dat de term afdelingshoofd, wat letterlijk bedoeld wordt als hoofd, namelijk de persoon die z’n hoofd wel mag gebruiken bij hem vandaan komt. In de lijn van Taylor waren er nog talloze denkers die zijn gedachtegoed volgen.

Het vak Dienend Leiderschap

Overigens kijk er nog steeds op terug als een hele goede tijd. In mijn derde jaar kwam Prof. Dr. Inge Nuijten voor een vak dat ging over Dienend Leiderschap, een lange, jonge dame die aan de Erasmus universiteit in Rotterdam onderzoek deed naar het thema ‘Dienend Leiderschap’. Ze kwam vertellen over de acht eigenschappen die ze in haar onderzoek onderscheidde. Eigenschappen van goed leiderschap. Ze vertelden over een totaal ander soort leiderschap dan Taylor adviseerde. Over leiderschap dat we kennen uit de bijbel, maar ook uit diverse oosterse geschriften. Leiderschap dat begint bij het dienstbaar zijn aan een doel. Of zoals Wouter Hart later zou schrijven, de bedoeling.

Dienend Leiderschap is geen leiderschapsstijl maar een manier van leven

Je zal je misschien afvragen, hebben we echt behoefte een nog een soort leiderschap? Naast directief leiderschap, charismatisch leiderschap, situationeel leiderschap, transformationeel leiderschap, trans-actioneel leiderschap, coachend leiderschap, spiritueel leiderschap, ethisch leiderschap en verbindend leiderschap. Nee, want in tegenstelling tot een aantal van de stijlen hierboven is Dienend Leiderschap geen leiderschapsstijl of iets dat je kunt gebruiken als de situatie erom vraagt. Dienend Leiderschap gaat verder, het is een manier van leven.

Wat is dienend Leiderschap?

Mijn interesse was gewekt. Maar toen wilde ik begrijpen waar het over ging. Wat maakte dit type leiderschap nu zo bijzonder? Een aantal quotes om je een beeld te geven:

Dienend Leiderschap volgens Nelson Mandela

Dienend Leiderschap“Een ware leider legt een besluit niet op, maar zorgt ervoor dat mensen het zichzelf opleggen. … Het is beter om als leider op de achtergrond te bijven en anderen naar voren te schuiven. Dit geldt speciaal bij het vieren van een succes. Jij treedt op de voorgrond als er gevaar dreigt. Dan zullen mensen je leiderschap waarderen.”

Robert K. Greenleaf over Dienend Leiderschap

In de recentere geschiedenis wordt Robert K. Greenleaf aangehaald omdat hij Servant Leadership als eerste gebruikte in de huidige managementliteratuur vanwege zijn essay ‘The Servant as leader’ uit 1970. Daarin schrijft hij (vrij letterlijk vertaald):

“De dienend-leider is als eerste een dienaar… Het begint met het gevoel dat iemand wil dienen, als eerste wil dienen. Die bewuste keuze zorgt dat iemand daarna ook wil leiden. Die persoon verschilt scherp van een leider die als eerste wil leiden, bijvoorbeeld omdat hij een krachtige motivatie heeft om materieel bezit te vergaren. De leider-eerst en de dienaar-eerst zijn twee extremen. Tussen deze twee extremen zijn schaduwen en mixen die deel uit maken van de eindeloze variatie in de menselijke natuur.

Het verschil laat zichzelf zien in de zorg van de dienaar-eerst die als eerste kijkt naar de belangrijkste behoefte van de mensen om hem heen. De beste test, maar wel een moeilijke om te doen is: ‘Groeien de mensen die gediend worden als personen? Worden ze, terwijl ze gediend worden, gezonder, wijzer, vrijer, meer autonoom en dichterbij het worden van dienaren zelf? En wat is het effect op de minst-bevoorrechte groep in de maatschappij? Helpt dit hen of worden ze hier in ieder geval niet verder door achtergesteld?”

Dienend leiderschap volgens Inge Nuijten

Inge Nuijten heeft zich bij haar visie weer laten inspireren door Greenleaf.

“Een dienend leider stelt de belangen van anderen op de eerste plaats, heeft de wijsheid om te zien wat nodig is, de capaciteiten om daar iets mee te doen en de moed om daarnaar te handelen.” – Inge Nuijten

Volgens Jan van Baardewijk

Als je doorvraagt, welk belang staat dan voorop? Dat van anderen of dat van jezelf? Volgens de definitie van Robert K. Greenleaf, kun je leiders die het belang van anderen voorop zetten herkennen doordat zij:

 • anderen helpen
 • anderen laten groeien
 • zorgen voor de omgeving

Waar komt Dienend Leiderschap vandaan?

Dienend LeiderschapServant Leadership werd in de huidige literatuur vooral bekend door Robbert Greenleaf, maar de oorsprong is al een stuk ouder. Onder andere de bijbel, maar ook meer oosterse geschriften zoals het Boeddhistische Tao te Ching en het Hindoeïstische Arthashastra.

De bijbel over Dienend Leiderschap

Jezus vertelt over leiderschap toen zijn volgers ruzie maakten over wie de belangrijkste zou zijn:

“Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: ‘Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de ander moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn, want ook de Mensenzoon (andere naam/titel van Jezus) is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.”

Marcus 10: 42-45 (NBV)

Oosterse geschriften over Dienend Leiderschap

“De beste vorsten regeren onopvallend.
Dan komen de geliefde en geprezen vorsten.
Vervolgens komen de gevreesde heersers.
Ten slotte komen de verachte heersers.
Als je wantrouwig bent, zullen anderen je niet vertrouwen.
De wijze is bescheiden en zuinig met zijn woorden.
Als hij klaar is met zijn werk, zeggen de mensen
dat zijzelf het goed gedaan hebben.

Uit het boeddhistische Tao te Ching, vermoedelijk geschreven tussen 570 en 490 voor Christus. Vertaling door Roeland Schweitzer.

“De koning (leider) zal het als goed beschouwen
niet wat goed is voor hemzelf,
maar wat goed is voor zijn ondergeschikten (volgers).
De koning (leider) is een betaalde dienaar en
geniet van de rijkdommen van de staat samen
met het volk.”

Chanakya in het Hindoeïstische boek Arthashastra van Chanakya uit India dat vermoedelijk geschreven werd tussen 300 voor Christus en 200 na Christus.

Wat is een Dienend Leider nu precies?

“Het meest kenmerkende verschil lijkt de mate waarin iemand oog heeft voor de behoefte van anderen.” Dienend leiderschap blijkt “uit het welzijn van de omgeving: mensen groeien onder een dergelijke leiding.” schreef Greenleaf, maar erg concreet was Greenleaf niet. Er is meer over Dienend Leiderschap geschreven, alleen op de vraag wat het nu precies is geven veel schrijvers ondanks dat ze schrijven over het onderwerp geen duidelijk antwoord. Zowel in Amerika als in Nederland zijn talloze conferenties over het onderwerp georganiseerde. Een spreker daar merkte op dat mensen vooral bleven komen omdat ze wel een goed gevoel kregen, maar na afloop van de conferentie nog geen idee hadden waar dienend leiderschap nu precies voor stond.

De 10 kenmerken van Dienend Leiderschap

Larry C. Spears deed een poging door tien kenmerken van dienend Leiderschap te onderscheiden.

 1. Luisteren: openstaan voor wat er wordt gezegd en juist niet wordt gezeg.
 2. Empathie: het (h)erkennen van de unieke persoonlijkheid van ieder mens.
 3. Vooruitzien: het overzien van de lange termijn consequenties van keuzes.
 4. Bewustzijn: het hebben van zelf- en omgevingsbewustzijn.
 5. Overtuigen: mensen stimuleren mee te werken aan een gemeenschappelijk doel.
 6. Relaties bouwen: mensen helpen in harmonie met zichzelf en anderen.
 7. Conceptualiseren: het grote geheel zien alsmede de praktijk van alle dag.
 8. Ontwikkeling: gericht zijn op de ontwikkeling van anderen en jezelf.
 9. Community: het samen bouwen van een ‘community’
 10. Duurzaamheid: werken aan duurzame relaties tussen mens, organisaties en maatschappij.

Alleen zijn dit wel kenmerken, maar geen eigenschappen die het mogelijk te maken om te kijken in hoeverre iemand Dienend Leiderschap beheerst. Inge Nuijten heeft daarom een geprobeerd een aantal wetenschappelijk onderbouwde eigenschappen van Dienend Leiderschap te onderscheiden om duidelijker te maken wat Dienend Leiderschap precies inhoud.

De 8 eigenschappen van Dienend Leiderschap

Het onderzoek van Inge Nuijten leverde acht eigenschappen op. Mocht je meer willen weten over deze eigenschappen dan kun je na het lezen over deze eigenschap verder klikken. Per eigenschap volgt dan een definitie en een aantal praktijkvoorbeelden die je meer vertellen over waar deze eigenschap over gaat.

Empowerment of Mensen in hun kracht zetten

Letterlijk: Iemand tot iets in staat stellen. Mensen de middelen geven om zichzelf te ontwikkelen. Dit bereik je door positieve feedback, verantwoordelijkheid geven. Ook als mensen zelf nog niet doorhebben dat ze het kunnen. Als mensen op de verkeerde plaats zitten, deze de juiste plaats geven. Luisteren naar de ontwikkelingsbehoefte en dat faciliteren.


Verantwoordelijkheid geven en doelen stellen

Origineel gebruikte Inge Nuijten de term Accountability wat letterlijk: ‘Rekenschap afleggen over resultaten’ betekent. Als ik weet wat mijn doel is kan ik richting geven. Verantwoordelijkheid geven en heldere doelen stellen. “Heb je vertrouwen in de kwaliteit van andere mensen?” Veel leiders organiseren hun eigen rekenschap of verantwoording. 


Rentmeesterschap: verantwoordelijkheid voor je omgeving

Ben je in staat om een visie te presenteren waar medewerkers trots op kunnen zijn. Wat wil je bereiken? Vraag je af wat of wie wil je zijn? Dit hangt samen met de eigenschap authenticiteit. Voor deze eigenschap is veel aandacht, verschillende termen als ‘People, planet, profit’, ‘Corporate Social Responsibillity’ en ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’ worden genoemd. Vaak wordt dit gezien als een commerciële truc of een groene verf om je huidige activiteiten zo te verwoorden dat je opeens groen lijkt. Maar dit zou van binnenuit moeten komen, verantwoordelijkheid nemen voor je omgeving en daarop aanspreekbaar durven zijn.

Moed: durf risico’s te nemen en sta voor je standpunt

Tegen alle stromen in ergens voor staan als jij dat wilt.Dienend Leiderschap Heb je moed om dingen bespreekbaar te maken met je baas? Wie ben je, waar wil je heen, kun je zekerheid loslaten? Vraag je af wat houdt je tegen om iets te doen? Het komt vaak voor dat het aan moed ontbreekt om de dingen aan te kaarten die echt belangrijk zijn vanuit de gedachte dat dit ‘pijnlijk’ zal zijn of worden, zo wordt rekening gehouden met stokpaardjes van managers en worden daarom feiten verzwegen of verdraaid.


Waardering: waardering (door)geven aan collega’s en medewerkers

In staat zijn om blij te zijn voor anderen en hun de complimenten en waardering te geven. Een stapje achteruit doen, iemand de spiegel voor houden, kijk hoe jij dit project deed en wat je bereikt hebt. De meeste mensen zijn op het moment dat ze leidinggevende worden meer gewend om zelf waardering te krijgen in plaats van deze door te geven en daarom is dit vaak een moeilijke eigenschap.

Vergeving: excuses aanbieden en werkelijk accepteren

Mensen kunnen vergeven, geeft rust. Je kunt erachter komen of je dit beheerst door je niet af te vragen of je iemand kunt vergeven maar de volgende vragen te stellen. Kun je mensen om vergeving vragen? Kun je jezelf vergeven? Sta je jezelf fouten toe? Het vraagt wijsheid om door te hebben dat je iets fout doet. Als een persoon je erop wijst dat je iets fout hebt gedaan zorg dat je dan ook weet wat je precies fout hebt gedaan en vraag daar vergeving voor.

Authenticiteit: weten wie je bent en die persoon zijn

Zelfbewustzijn, dat je kunt handelen naar wie je bent, staan voor jouw waarden en wat echt belangrijk voor je is. Om te weten waarvoor je staat is het nodig om bij jezelf te komen. Als je authentiek bent dan kun je goed om gaan met kritiek, want je kunt jezelf en jou gedrag verklaren en verantwoorden. Ken je de onderkant van jouw ijsberg? Mensen die de onderkant van hun ijsberg kennen zijn minder defensief.

Bescheidenheid: de ander hoog houden

Ben je in staat om te leren van anderen en van kritiek die je krijgt. Vragen om feedback en daar wat mee doen. Van jezelf weten hoe goed je ergens in bent. “Realistisch zijn in wat je wel en niet kan”. Het vraagt ook om bescheidenheid om bij elke situatie dat er iets niet goed gaat je af te vragen wat je zelf beter kunt doen. Zo kun je de situatie bij jezelf houden en eerst je eigen rol nagaan. Waardering op de juiste manier doorgeven vraagt ook om bescheidenheid, dus hier is een relatie met de eigenschap ‘standing back’.

Afstudeeropdracht Dienend Leiderschap

Aan het einde van mijn studie bedrijfskunde studeerde ik af bij  Voerman International een internationale verhuizer die Dienend Leiderschap in hun visie heeft meegenomen. Dat heb ik in samenwerking met Inge Nuijten onderzocht. Na mijn afstuderen heb ik ook gekeken naar een ordening in de verschillende eigenschappen van Inge Nuijten.

Dienend Leiderschap

Voerman International heeft deze ook in hun visiedocument opgenomen, zie hieronder.

Servant Leadership

Dienend Leiderschap en Duurzame inzetbaarheid
Voerman International koppelt Duurzame Inzetbaarheid overigens ook aan Dienend Leiderschap. Hieronder geven ze aan wat de gedachte was achter de maandelijkse sessies die ik voor hen mocht verzorgen.

 

Dienend Leiderschap en Duurzame Inzetbaarheid

Misvattingen over Dienend Leiderschap

Niet altijd wordt Dienend Leiderschap begrepen, mensen hebben spontaan associaties of vooroordelen. Hieronder de meest bekende misvattingen.

 • Door Dienend Leiderschap raak je macht of status kwijt
 • Dienend Leiderschap is niet gericht op business of professie
 • Dienend Leiders raken de controle sneller kwijt
 • Dienend Leiderschap is zweverig
 • Dienend Leiderschap is een truc
 • Dienend Leiderschap doen we al
 • Dienend Leiderschap duurt lang
 • Dienen en Leiden kan niet samengaan
 • Dienend Leiderschap staat je eigen ontwikkeling in de weg

Recente voorbeelden van Dienend Leiderschap

Ricardo Semler als Dienend Leider

Vertrouwen, openheid en liefde zijn de eerste woorden van de Tegenlicht documentaire over Ricardo Semler Meer informatie over Ricardo Semlder kun je vinden op de site van de VPRO.

Wouter Hart over leiderschap

In zijn boek Anders Vasthouden geeft Wouter Hart houvast voor Dienend Leiderschap in de praktijk. Overigens zonder het woord zelf te noemen. Zijn boek is verdeeld in drie delen:

 1. Een geladen bedoeling: Het helder hebben van de ‘bedoeling’, de stip op de horizon of het belang scherp hebben van wat je doet. Daar als eerste dienstbaar aan zijn past heel goed in de bovenstaande quote uit de Essay van Greenleaf.
 2. Een wakkere leefwereld: Het vraagt om scherp zijn in de dagelijkse praktijk. Wouter vind een heldere uitleg voor een begrip als Empowerment ofwel het vage ‘de ander in je kracht zetten’, wat hij ‘van oplossing naar oplossend vermogen’ noemt. De vraag blijven stellen waar je mee bezig bent, de geest van de wet belangrijker vinden dan de letter.
 3. Een ondersteunende dynamiek: In het derde deel schrijft Wouter over verantwoordelijkheid, weten waarvoor je staat en ruimte houding voor dynamiek en beweging. Het in kunnen spelen op wat de situatie werkelijk vraagt.

In het hele boek is helder dat Wouter een deel van zijn inspiratie uit de hoek van Servant Leadership haalt. Een leider die anders vasthoudt. Niet door beter vast te pakken, maar door anders vast te houden. Vanuit een heel andere visie.

 

Meer leren over Dienend Leiderschap

 • Boek me als spreker Dienend Leiderschap
 • Klik hierboven verder om meer te lezen over de 8 eigenschappen van een Dienend Leider
 • Lees het boek van Inge Nuijten over Dienend Leiderschap: Echte Leiders Dienen

Bronnen Servant Leadership

Greenleaf, R., De Dienaar als Leider, Den Haag, 1970/1991, Academic Service, p. 23 – 51

Nuijten, I., Servant Leadership: Paradox or Diamond in the Rough?, Rotterdam, 2009, ERIM

Spears, The Power of Servant Leadership, San Francisco, 1998, Berrett-Koehler Publicers Inc.

Eisenhower Matrix

Eisenhower matrix

Eisenhower matrix

Als je iemand time-management of prioriteiten zegt dan denk ik ‘Eisenhower’. Want de Eisenhower matrix is een eenvoudig hulpmiddel om echt prioriteiten te stellen en direct te zien wat voor taken je wel moet doen en welke niet.

Waar komt het Eisenhower model vandaan?

Dwight D. Eisenhower was de 34e president van de VS van 1953 tot 1961. Voordat hij presedent werd, diende hij als generaal in het Amerikaanse leger en als de generaal van de geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog. In die situaties moest Eisenhower voortdurend keuzes maken over welke van de vele taken echt belangrijk waren om die dag op te pakken. Zo kwam hij op het Eisenhower principe waarin hij onderscheid maakt tussen urgent en belangrijk.

Eisenhower maakt het onderscheid tussen Urgent en Belangrijk

Urgente zaken zijn taken waar tijdsdruk op zit, een deadline halen, een mail op tijd beantwoorden. Reageren op een cliënt omdat het nu moet of omdat hij voor de deur staat. Belangrijke zaken zijn onder andere taken die de cliënt helpen, de kern van je werk vormen of van belang zijn voor het kunnen blijven leveren van zorg. Eisenhower zei daarover:
‘Urgente zaken zijn zelden belangrijk. Belangrijke zaken zijn zelden urgent.’ – Generaal Eisenhower
Met deze uitspraak werd de Eisenhower matrix of het Eisenhower model geboren.
Eisenhower Matrix

Eisenhower Matrix, Kwadrant 1: Belangrijk, Urgent

Het eerste kwadrant van de Eisenhower matrix bevat alle taken die zowel urgent als belangrijk zijn. Dit zijn vaak taken die je onregelmatig krijgt, ziekte van een medewerker of collega, incident met een cliënt. Acuut probleem op de afdeling. Taken die niet kunnen wachten, maak tijd vrij en zorg dat je ze gedaan krijgt. Daarnaast bevat deze matrix taken die je eigenlijk al gedaan zou moeten hebben. Wellicht vraagt die wellicht wat time-management, voor nu zet het op de lijst en zorg dat je er straks mee aan de slag gaat.

Eisenhower Matrix, Kwadrant 2: Belangrijk, niet Urgent

Vaak zijn dit dingen die niet zoveel aandacht vragen maar wel belangrijk zijn. Het is de stille cliënt die in tegenstelling tot de rest niet zoveel aandacht vraagt. Het is ontspanning, tijd voor jezelf. Reflectieruimte. Tijd om de training/opleiding/cursus die je hebt gedaan nog eens te overdenken om te zorgen dat je het geleerde ook niet vergeet. Het zijn afspraken die je nog moet maken, etc. De taken uit dit kwadrant vragen erom om ingepland te worden. Deze zijn belangrijk.
Covey adviseert in zijn boek, de 7 eigenschappen van effectiviteit om boven de lijn te blijven. Maar er zijn nog twee kwadranten in de Eisenhower matrix.

Eisenhower Matrix, Kwadrant 3: niet Belangrijk, wel Urgent

Taken in dit kwadrant zijn niet belangrijk maar wel urgent. Van taken in kwadrant drie heb je er waarschijnlijk heel wat. Het zijn taken die niet heel belangrijk zijn, niet de hoogste prioriteit hebben maar op de een of andere manier toch op je takenlijst, bureau, of in je mailbox terechtkomen. Als je deze matrix goedgevuld is, helpt het om te bekijken of deze taken wel uitgevoerd moeten worden en je mag jezelf de vraag stellen is het ‘belangrijk genoeg?’. Taken die dan blijven staan kun je vaak goed delegeren, wellicht zijn er collega’s voor wie deze taak wel belangrijk is, als dat niet zo is, is dat ook een signaal. Wat dan nog over blijft zijn vaak taken als sociale media of het intranet, mocht je daar tijd voor willen dan werkt het om die af te kaderen.

Eisenhower Matrix, Kwadrant 4: niet Belangrijk, niet Urgent

Het laatste kwadrant van Eisenhower bevat taken die niet belangrijk en niet urgent zijn. Het zijn taken die vaak wel leuk zijn maar gewoon niet hoeven. Mensen die last hebben van uitstelgedrag brengen vaak veel tijd door in dit kwadrant. Zelf betrap me ook wel eens halverwege een youtube-sessie of op één van mijn favoriete sites ted.com (nee, niet klikken!) waar de opnames van allerlei interessante speeches staan. Probeer activiteiten in dit kwadrant te bewaren voor vrije tijd en alleen te doen als dat is wat je echt leuk vindt. Maar mocht je het echte werk nog heel even willen uitstellen, hieronder een video met een musical-liedje over uitstelgedrag.

Voorbeeld van de Eisenhower Matrix in de zorg

Belangrijk – niet Urgent

Cliëntendossier bijwerken
Vergaderen (het eerste deel)
Sociale tijd met je collega’s, teambuilding

Belangrijk, Urgent

Nieuwe intake doen
Reageren op incident
Vervanging regelen voor zieke collega

Niet belangrijk, niet urgent

Vergaderen (het tweede deel)
Blijven hangen op internet na het zoeken van iets dat je wilde weten
Vul maar in…

Niet belangrijk, Urgent

Cliënt-taken die eigenlijk niet bij jouw zorg horen en niet heel belangrijk zijn, (hospitalisatie)
Sociale media checken, reageren op je collega’s

De essentie van de Eisenhower matrix is prioriteit

Als je ergens ja tegen zegt zeg je ergens anders nee tegen. Nee zeggen tegen extra administratief werk is ja zeggen tegen de cliënt. Deze keuzes moet je telkens maken. Door te weten waar je prioriteit ligt wordt het eenvoudiger deze keuzes te maken. De essentie van de eisenhower matrix is deze prioriteiten, eisenhower zei dit zelf ook:
Hoe ouder ik word, hoe meer wijsheid ik haal uit de oude regel om prioriteiten te stellen. Dat is een proces dat vaak het meest ingewikkelde menselijke probleem herleidt tot iets dat gemakkelijk te behandelen is. – Dwight D. Eisenhouwer

De Eisenhower Matrix gebruiken

Om het nog een stapje concreter te maken, hieronder een stappenplan om de matrix te gebruiken in de praktijk.

Stap 1: Verzamelen

Verzamel alle taken die je moet doen:
 1. pak je takenlijst erbij
 2.  bekijk waar je aandachtsfunctionaris van bent, welke cliënten je begeleid
 3.  bedenk welke taken vaak blijven liggen
 4.  herinner wat jij doet als je uitstelgedrag hebt
 5.  vraag een collega je te helpen, als dat nodig is

Stap 2: Ordenen

Zet de taken in de vier kwadranten, je kunt dit gewoon in de vier kwadranten zetten, je kan ook een groter vel papier pakken en de taken verschillende plekken geven als ze meer of minder belangrijk of urgent zijn.

Stap 3: Besluiten

Besluit welke taken je wel en welke je niet meer wilt doen.
Eerste kwadrant: Besteed hier vandaag nog tijd aan
Tweede kwadrant: Zet deze in je agenda
Derde kwadrant: Vraag je af of ze nuttig zijn en delegeer of schrap de taken
Vierde kwadrant: Beperk deze taken

Stap 4: Onderhoud

Plan een moment in om nog eens naar je takenlijst te kijken en te evalueren hoe je hier nu mee omgaat.

Wil je meer?