Berichten

Indistractable

Indistractable, je aandacht en tijd goed besteden

Hoe kan het dat de knapste koppen ter wereld zich bezig houden met het zorgen dat mensen zolang mogelijk op een website of in een app blijven hangen? Was een uitspraak die ik pas las. En dit vormde samen met de vraag van een opdrachtgever tot deze training ‘Indistractable’. Een training kun je natuurlijk niet zo op een website zetten, maar dit is een poging tot een soort tussenvorm. Het is leuker om dit te doorleven dan alleen te lezen, vandaar dat ik niet alleen de informatie hieronder deel maar ook een aantal van de opdrachten die ik je van harte aanbeveel om uit te voeren.

Nir Eyal, is niet onbekend in deze wereld. Hij schreef eerst het boek Hooked, letterlijk vertaald ‘verslingerd’ om bedrijven te helpen om te zorgen dat mensen niet meer los komen van hun product. Technieken waar videogames, social media en talloze andere organisaties graag gebruik van maken. Eindeloos scrollen, suggesties op maat, etc.
Maar zelf had hij hier ook last van. Ondanks dat hij wist hoe het werkte was ook hij verslingerd aan van alles, bijvoorbeeld zijn telefoon. En dat stond in de weg van tijd voor zijn belangrijkste relaties, bijvoorbeeld die met zijn dochter. Eyal start zijn boek met een voorbeeld dat hij 1-op-1 tijd had met zijn dochter, zij een vraag beantwoordde, hem een vraag stelde en hij geen antwoord gaf omdat hij met zijn telefoon bezig was, ‘ja zo’ mompelde hij en het volgende wat hij wist was dat hij alleen aan tafel zat, zijn dochter had in stilte de aftocht geblazen.

Dat leidde tot zijn boek Indistractable. Een relevant boek denk ik in deze tijd.

Wat heeft het boek indistractable te maken met deze tijd?

In deze tijd zijn mensen meer impulsief, met aankopen, met het nemen van allerlei beslissingen. Dat kun je ook prima verklaren. Sommigen missen de remming van het afstemmen met vrienden en familie dichtbij. Mensen hebben het gevoel van een afgenomen vrijheid en lijken dan eerder de vrijheid die ze wel hebben, graag te willen gebruiken, met impulsieve beslissingen als gevolg. Bijvoorbeeld, door hun haar te knippen, een relatie te beëindigen of een impulsieve aankoop te doen.

Een manier van denken waarop mensen dat verantwoorden is: ik gebruik mijn geld liever nu en leef in het moment dan me zorgen maken over mijn financiën in de toekomst. Omdat door de crisis de toekomst onzeker lijkt, voeren we dat als reden aan. Sterker nog, de belangrijkste manier om impulsiviteit tegen te gaan is nadenken over de gevolgen die onze beslissing van nu heeft in toekomst en dat is op dit moment zo onzeker dat dit lastiger is.

Ons overlevingsmechanisme versterkt dit principe. Zodra we in situaties komen die we niet zelf in de hand hebben, gebeurt er daar iets en denken we, wat kan ik nog wel doen? Oké, een vergadering organiseren, dit aanschaffen, deze actie met collega’s bedenken, etc. Maar voor we het weten creëren we werk voor elkaar waarmee we elkaar bezig houden terwijl dit niet de essentie is van wat we moeten doen. Of met andere woorden, we raken los van de kern van ons werk, de reden dat we het werk doen dat we doen, ‘de bedoeling’

Indistractable – Nir Eyal

Nir Eyal - Indistractable

Meer informatie over het boek Indistractable op de site van managementboek

In het boek schrijf Nir Eyal dat hij als eerste alle technologie uit zijn leven begon aan te pakken, maar toen hij een klaptelefoon had en een tekstverwerker zonder internet ontdekte hij dat hij alsnog afgeleid werd, dat liet hem op onderzoek uitgaan en leidde tot het boek ‘Indistractable’.

Afleiding of distraction weerhoud je ervan je doelen te bereiken

De titel ‘Indistractable’ komt van het woord ‘afleiding’. Afleiding weerhoud je ervan je doelen te bereiken. Zonder een doel kun je dus ook niet afgeleid worden. Maar met een doel, heb je de mogelijkheid afgeleid te worden of juist aangetrokken te worden iets dat Eyal distractie of juist tractie noemt. Elke actie die je dichter bij je doel brengt is tractie. Elk actie die niet bijdraagt aan je doel is ’distractie’. Of als je deze woordspeling wil vertalen Indistractable Distraction en Traction

Onlosmakelijk verbonden aan actie zijn triggers, externe triggers en interne triggers. Interne triggers zijn dingen die in je hoofd gebeuren die je afleiden, een gedachte, een neiging, alles dat je wil triggeren om iets anders te gaan doen. Externe triggers, is afleiding van buitenaf, bijvoorbeeld iemand aan de deur, een collega, je telefoon die een melding geeft of een mailtje.

Om echt te begrijpen hoe we indistractable worden moeten we een kort uitstapje maken naar motivatie en begrijpen hoe we worden afgeleid.

Hoe word je afgeleid?

Hoe word je afgeleid? Wat zit daarachter? Ik ben als eerste geneigd te zeggen, iets gemakkelijks een verlangen naar ontspanning. Maar eigenlijk is afleiding een ontsnapping aan het onbehagen zegt Eyal.

Alle motivatie is een verlangen om te ontsnappen aan onbehagen.

Alles wat een einde maakt aan onbehagen is potentieel verslavend maar dat maakt het nog niet onweerstaanbaar. Dit heeft te maken met de drijfveren achter je gedrag, je kunt actie ondernemen om hiermee om te gaan.

Tijdmanagement is pijnmanagement

Als afleiding tijd kost is time-management pijn-management. Afleiding kost tijd en wordt net als elke andere menselijke gedraging gemotiveerd door het verlangen aan onbehagen te ontsnappen.

Onbehagen ontstaat vanzelf, dat komt doordat we zodra we bereiken waar we naar verlangen we dat zien als het volgende niveau waar vanuit we leven en van daar ook weer een volgende stap zien die we ook willen bereiken.

Als we afleiding willen beheersen moeten we omgaan met onbehagen. Er zijn twee triggers voor afleiding, interne en externe triggers.

Interne Triggers

We hebben geen controle over de gevoelens en gedachten die bij ons opkomen, maar wel wat we ermee doen. Om hiermee aan de slag te zijn kun je een aantal stappen nemen, die Nir Eyal je ook aanraadt in zijn boek indistractable.

Opdracht Interne Triggers

Stap 1: Ga op zoek naar het onbehagen dat voorafgaat aan de afleiding en richt je daarbij op de interne  trigger.

Oefening bij Stap 1: Kijk terug naar de afleiding die je eerder opschreef en bedenk welke triggers waren hier?

[]Bang
[]Bezorgd
[]Overweldigd
[]Alleen
[]Jaloers
[]Gefrustreerd
[]Boos
[]Hongerig
[]Beschaamd
[]Moe
[]Verveeld
[]Nerveus
[]Verdrietig
[]Schuldig
[]Verward
[]Opgewonden
[]Onzeker
[]Ongerust
[]Onder druk
[]Lichtgeraakt

Stap 2: Schrijf op wat de trigger is,
Stap 3: Onderzoek je gewaarwordingen, sta even stil bij hoe je je voelt, wat gebeurt er met je op dat moment?

Oefening bij Stap 2 en 3: Welke observaties kun je maken over jezelf wanneer je de interne triggers voelt die je hierboven aangevinkt hebt?

Als ik me …. voel, dan …

Bijvoorbeeld: ‘als ik me overweldigd voel dan check ik eerst mijn e-mail’.

Stap 4: Pas op voor overgangsmomenten

Bij de laatste stap is het goed om scherp te zijn op overgangsmomenten. Momenten waarop je wisselt van taak bieden namelijk uitstekende gelegenheid voor afleiding. Beschrijf een paar moment in je dag waarbij je de ene taak voor de andere inwisselt en je afgeleid raakt.

Bijvoorbeeld: ‘als ik klaar ben met het afruimen van de tafel heb ik meestal mijn telefoon in mijn handen’.

Externe triggers

Wie wil niet dat er spullen gestolen worden? Of wie heeft thuis een slot op de deur? Wie zet zijn fiets buiten de deur op slot? Spaar je? Wie wil het liefst zo weinig mogelijk schulden hebben? Of probeert er niet meer uit te geven dan er in komt? Wie van jullie wil dat er geen tijd gestolen wordt? En wie heeft er maatregelen genomen om te voorkomen dat je tijd besteed aan zaken die niet passen bij je waarden en prioriteiten? Wie budgetteert zijn tijd?

Als het gaat om ons geld of onze bezittingen zijn we vaak heel precies. Maar onze tijd geven we vaak zomaar uit. Zodra je een verplichting aangaat in tijd ga je een schuld aan, dat is niet erg, maar vaak doen we dat gemakkelijker dan we achteraf zouden willen.

Opdracht Externe Triggers: zet je waarden om in tijd

Je kunt iets alleen afleiding noemen als je weet waar het je van afleidt. Plannen is dus de enige manier om onderscheid te maken tussen tractie en afleiding (distractie). Weerspiegelt je agenda je waarden? Om degene te zijn die je wilt zijn moet je tijd vrijmaken om je waarden na te leven. Gebruik time-boxing om je dag te plannen. De drie levensgebieden jij, je relaties en je werk bieden een kader om te bepalen hoe jij je tijd besteedt. Reflecteer en verfijn, herzie je planning regelmatig maar als hij eenmaal vastligt moet je jezelf eraan houden.

Drie levensgebieden

Het is belangrijk om deze oefening niet alleen voor je werk te doen omdat je dan eenvoudig het gevoel kunt krijgen dat je daar allerlei zaken gaat veranderen, die vervolgens ten koste gaan van de waarden die je hebt voor hoe je om wilt gaan met anderen, of wellicht loop je juist voorbij aan jezelf. Daarom is het goed om alle drie de levensgebieden in de volgende opdrachten aan bod te laten komen.

Een passend nummer over hoe we onze tijd besteden, schreef mijn broer die muzikant is en onder de artiestennaam Pieter David door het leven gaat.

Opdracht 1: Omschrijf hoe je nu leeft.

Hoeveel tijd gebruik je voor jezelf? En hoeveel voor relaties? Hoeveel voor je werk?

Opdracht 2: Omschrijf hoe je zou willen leven.

Welke waarden horen daarbij? Doe de waardentest, deze kun je vinden achter deze link, waarmee je de waardenoefening in een word-document vindt.

Opdracht 2a: Hoeveel tijd wil je zelf gebruiken?

Schrijf de activiteiten op die je wilt doen voor jezelf elke week. Noem de dingen die je waarden dienen en denk daarbij aan je geest, bijvoorbeeld je persoonlijke ontwikkeling, ziel, bijvoorbeel zingeving en lichaam, bijvoorbeeld sport, maar ook slaap valt in deze categorie.

Maak een overzicht:

Opdracht 2b: Hoeveel tijd wil je besteden aan relaties?

Maak een overzicht:

Schrijf de activiteiten op die je wilt doen voor de belangrijke mensen in je leven elke week. Schrijf alle dingen op die passen bij je waarden bv. waarden als verbinding, nabijheid, gelijkheid en vriendschap.

Als je klaar bent, bekijk je lijst en zorg ervoor dat je ook je huishoudelijke verantwoordelijkheden zoals zaken netjes maken, eten koken, boodschappen doen, financiën bijhouden kunt doen als onderdeel van je commitment aan de mensen die belangrijk voor je zijn.

Opdracht 2c: Hoe wil je de tijd voor je werk besteden?

Maak een overzicht:

Schrijf alle activiteiten op die je elke week wilt doen voor het ‘werk-domein’ in je leven. Benoem alle dingen die je waarden volgen zoals, het zijn van een team-speler,  innovatief, doorzetter, expert op mijn vakgebied, etc.

Als je klaar bent, bekijk je lijst en zorg ervoor dat je ook reactief werk, bv. Berichten beantwoorden, vergadering bijwonen, telefoontjes beantwoorden hebt, naast gefocust werk, bv. een lange termijn project of het voorbereiden van een presentatie.

Opdracht 3: Maak een ideale weekplanning

Wellicht kun je een deel zo invullen, wellicht is een deel lastig, maar ga hiermee aan de slag.

Achter deze link vind je de planning in een excelbestand ook vind je daar de bovenstaande drie overzichten en een afleidingstracker die je helpt om momenten dat je afgeleid wordt bij te houden.

Als je klaar bent, doe het volgende:

  1. Zet deze planning in je agenda
  2. Stem deze planning af met nabije collega’s, je leidinggevende, etc.
  3. Plan in je werkroutine ook 15 minuten in om te reflecteren op deze planning.

Opdracht 4: Reflecteer op je planning

Vraag 1 Reflectie

Kijk terug op de afgelopen week en beantwoord de vraag; ‘Wanneer hield ik me aan mijn planning en wanneer liet ik me afleiden?’

Gebruik hiervoor de afleidings-tracker die je ook in het exceldocumect achter de link vindt. Bedenk daarbij welke strategie je gebruikt als het weer gebeurt. Was het een interne trigger, een externe of een planningsprobleem?

Vraag 2 Verfijning

Kan ik veranderingen aanbrengen in mijn planning die me tijd geven die ik nodig heb om mijn waarden beter na te leven? Juist door een goede planning weet je wat je leidde en wat je afleidde.

Zelf leren om indistractable te zijn: minder afleiding en meer focus?

  • Laat hieronder een berichtje achter met een, vraag, tip of aanvulling (want delen van kennis is één van de beste manieren om zelf te leren).
Eisenhower Matrix

Eisenhower matrix

Eisenhower matrix

Als je iemand time-management of prioriteiten zegt dan denk ik ‘Eisenhower’. Want de Eisenhower matrix is een eenvoudig hulpmiddel om echt prioriteiten te stellen en direct te zien wat voor taken je wel moet doen en welke niet.

Waar komt het Eisenhower model vandaan?

Dwight D. Eisenhower was de 34e president van de VS van 1953 tot 1961. Voordat hij presedent werd, diende hij als generaal in het Amerikaanse leger en als de generaal van de geallieerden tijdens de Tweede Wereldoorlog. In die situaties moest Eisenhower voortdurend keuzes maken over welke van de vele taken echt belangrijk waren om die dag op te pakken. Zo kwam hij op het Eisenhower principe waarin hij onderscheid maakt tussen urgent en belangrijk.

Eisenhower maakt het onderscheid tussen Urgent en Belangrijk

Urgente zaken zijn taken waar tijdsdruk op zit, een deadline halen, een mail op tijd beantwoorden. Reageren op een cliënt omdat het nu moet of omdat hij voor de deur staat. Belangrijke zaken zijn onder andere taken die de cliënt helpen, de kern van je werk vormen of van belang zijn voor het kunnen blijven leveren van zorg. Eisenhower zei daarover:
‘Urgente zaken zijn zelden belangrijk. Belangrijke zaken zijn zelden urgent.’ – Generaal Eisenhower
Met deze uitspraak werd de Eisenhower matrix of het Eisenhower model geboren.
Eisenhower Matrix

Eisenhower Matrix, Kwadrant 1: Belangrijk, Urgent

Het eerste kwadrant van de Eisenhower matrix bevat alle taken die zowel urgent als belangrijk zijn. Dit zijn vaak taken die je onregelmatig krijgt, ziekte van een medewerker of collega, incident met een cliënt. Acuut probleem op de afdeling. Taken die niet kunnen wachten, maak tijd vrij en zorg dat je ze gedaan krijgt. Daarnaast bevat deze matrix taken die je eigenlijk al gedaan zou moeten hebben. Wellicht vraagt die wellicht wat time-management, voor nu zet het op de lijst en zorg dat je er straks mee aan de slag gaat.

Eisenhower Matrix, Kwadrant 2: Belangrijk, niet Urgent

Vaak zijn dit dingen die niet zoveel aandacht vragen maar wel belangrijk zijn. Het is de stille cliënt die in tegenstelling tot de rest niet zoveel aandacht vraagt. Het is ontspanning, tijd voor jezelf. Reflectieruimte. Tijd om de training/opleiding/cursus die je hebt gedaan nog eens te overdenken om te zorgen dat je het geleerde ook niet vergeet. Het zijn afspraken die je nog moet maken, etc. De taken uit dit kwadrant vragen erom om ingepland te worden. Deze zijn belangrijk.
Covey adviseert in zijn boek, de 7 eigenschappen van effectiviteit om boven de lijn te blijven. Maar er zijn nog twee kwadranten in de Eisenhower matrix.

Eisenhower Matrix, Kwadrant 3: niet Belangrijk, wel Urgent

Taken in dit kwadrant zijn niet belangrijk maar wel urgent. Van taken in kwadrant drie heb je er waarschijnlijk heel wat. Het zijn taken die niet heel belangrijk zijn, niet de hoogste prioriteit hebben maar op de een of andere manier toch op je takenlijst, bureau, of in je mailbox terechtkomen. Als je deze matrix goedgevuld is, helpt het om te bekijken of deze taken wel uitgevoerd moeten worden en je mag jezelf de vraag stellen is het ‘belangrijk genoeg?’. Taken die dan blijven staan kun je vaak goed delegeren, wellicht zijn er collega’s voor wie deze taak wel belangrijk is, als dat niet zo is, is dat ook een signaal. Wat dan nog over blijft zijn vaak taken als sociale media of het intranet, mocht je daar tijd voor willen dan werkt het om die af te kaderen.

Eisenhower Matrix, Kwadrant 4: niet Belangrijk, niet Urgent

Het laatste kwadrant van Eisenhower bevat taken die niet belangrijk en niet urgent zijn. Het zijn taken die vaak wel leuk zijn maar gewoon niet hoeven. Mensen die last hebben van uitstelgedrag brengen vaak veel tijd door in dit kwadrant. Zelf betrap me ook wel eens halverwege een youtube-sessie of op één van mijn favoriete sites ted.com (nee, niet klikken!) waar de opnames van allerlei interessante speeches staan. Probeer activiteiten in dit kwadrant te bewaren voor vrije tijd en alleen te doen als dat is wat je echt leuk vindt. Maar mocht je het echte werk nog heel even willen uitstellen, hieronder een video met een musical-liedje over uitstelgedrag.

Voorbeeld van de Eisenhower Matrix in de zorg

Belangrijk – niet Urgent

Cliëntendossier bijwerken
Vergaderen (het eerste deel)
Sociale tijd met je collega’s, teambuilding

Belangrijk, Urgent

Nieuwe intake doen
Reageren op incident
Vervanging regelen voor zieke collega

Niet belangrijk, niet urgent

Vergaderen (het tweede deel)
Blijven hangen op internet na het zoeken van iets dat je wilde weten
Vul maar in…

Niet belangrijk, Urgent

Cliënt-taken die eigenlijk niet bij jouw zorg horen en niet heel belangrijk zijn, (hospitalisatie)
Sociale media checken, reageren op je collega’s

De essentie van de Eisenhower matrix is prioriteit

Als je ergens ja tegen zegt zeg je ergens anders nee tegen. Nee zeggen tegen extra administratief werk is ja zeggen tegen de cliënt. Deze keuzes moet je telkens maken. Door te weten waar je prioriteit ligt wordt het eenvoudiger deze keuzes te maken. De essentie van de eisenhower matrix is deze prioriteiten, eisenhower zei dit zelf ook:
Hoe ouder ik word, hoe meer wijsheid ik haal uit de oude regel om prioriteiten te stellen. Dat is een proces dat vaak het meest ingewikkelde menselijke probleem herleidt tot iets dat gemakkelijk te behandelen is. – Dwight D. Eisenhouwer

De Eisenhower Matrix gebruiken

Om het nog een stapje concreter te maken, hieronder een stappenplan om de matrix te gebruiken in de praktijk.

Stap 1: Verzamelen

Verzamel alle taken die je moet doen:
  1. pak je takenlijst erbij
  2.  bekijk waar je aandachtsfunctionaris van bent, welke cliënten je begeleid
  3.  bedenk welke taken vaak blijven liggen
  4.  herinner wat jij doet als je uitstelgedrag hebt
  5.  vraag een collega je te helpen, als dat nodig is

Stap 2: Ordenen

Zet de taken in de vier kwadranten, je kunt dit gewoon in de vier kwadranten zetten, je kan ook een groter vel papier pakken en de taken verschillende plekken geven als ze meer of minder belangrijk of urgent zijn.

Stap 3: Besluiten

Besluit welke taken je wel en welke je niet meer wilt doen.
Eerste kwadrant: Besteed hier vandaag nog tijd aan
Tweede kwadrant: Zet deze in je agenda
Derde kwadrant: Vraag je af of ze nuttig zijn en delegeer of schrap de taken
Vierde kwadrant: Beperk deze taken

Stap 4: Onderhoud

Plan een moment in om nog eens naar je takenlijst te kijken en te evalueren hoe je hier nu mee omgaat.

Wil je meer?